BADEVÆRELSESMØBLER – 2 ÅR
BRUSEBAD – 2 ÅR
BADEKAR/HÅNDKLÆDETØRRER/HÅNDVASKE/ARMATURER/TOILETTER/ SPEJLE/ØVRIGT BRUSEBAD/ØVRIGT – 2 ÅR
Den lovpligtige reklamationsfrist er 2 år i henhold til Købeloven. Inden for denne tidsfrist stiller OBad enten sin egen serviceorganisation eller en anden behørig servicepartner til rådighed, hvis det defekte produkt skal repareres eller erstattes med et lignende eller sammenligneligt produkt. I disse tilfælde betaler QBad for et nyt produkt, men ikke for arbejdsomkostninger for udskiftning/reparation, indtægtstab, erstatning for øvrige udgifter eller andet tab i forbindelse med den defekte vare. Reparationer, som ikke er godkendt af QBad eller en anden behørig servicepartner, erstattes ikke. Hvis varen ikke længere forhandles hos QBad, tilbyder QBad en passende erstatningsvare. Det er alene QBad, som afgør, hvad der er en passende erstatningsvare. Hvis QBads egen undersøgelse viser, at fejlen enten ikke er dækket af garantien eller er gyldig i henhold til reklamationsretten, kan kunden blive debiteret for eventuelle omkostninger i forbindelse med undersøgelsen.
Garantivilkår
Garantien dækker kun ved fabrikations- og materialefejl. Garantien gælder fra produktets oprindelige købsdato. Der skal kunne fremvises en kvittering, hvis garantien skal være gældende. På de produkter, som ikke er fastmonterede, gælder garantien kun for produktets oprindelige køber og kan således ikke overdrages fra person til person. Fejl på produktet skal indrapporteres inden for en rimelig tid - max 2 måneder efter, at fejlen er blevet opdaget. Hvis en sådan anmeldelse ikke foretages i rimelig tid, til trods for at køberen har opdaget eller burde have opdaget fejlen, mister vedkommende retten til at påberåbe sig garantien. Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet anvendt i andre sammenhænge end til privat brug i badeværelset. Badeværelsesmøbler, som udsættes for en direkte kontakt med rindende vand fra bruseren eller badekarret, omfattes ikke af garantien. Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet anvendt i andre sammenhænge end til privat brug i badeværelset. Badeværelsesmøbler, som udsættes for en direkte kontakt med rindende vand fra bruseren eller badekarret, omfattes ikke af garantien. Garantien gælder ikke for produkter, som er blevet opbevaret eller monteret fejlagtigt, anvendt på en upassende eller fejlagtig måde, er blevet ændret eller rengjort med ikke egnede rengøringsartikler. Garantien omfatter ikke normal slitage, ridser eller mærker, som er forårsaget af stød eller ulykker. Garantien gælder ikke ved frostskader, eller hvis den pågældende skade og funktionsfejl er opstået gennem urenheder eller kalk i vandet. Garantien gælder heller ikke skader, som er opstået i forbindelse med lynnedslag eller en unormal variation i strømforsyningen. Garantien dækker ikke følgeskader grundet fejl i det leverede produkt. Garantien gælder kun i Norden.
Monterings- og vedligeholdelsesanvisninger
Du skal have fulgt produktets monterings- og vedligeholdelanvisninger samt de gældende regler for at kunne benytte dig af garantien. Monterings- og vedligeholdelsesanvisninger kan findes på vores hjemmeside, og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Monteringen skal være udført af en fagmand.
Sådan får du hjælp
Kontakt din forhandler. Sørg altid for at gemme kvitteringen, da den gælder som dit købsbevis. Du skal kunne fremvise din kvittering, hvis garantien skal være gældende.